Winners
Top Finalists

Aamir Sohib
Abhijit Jiwa
Dr. Sumedh Pacharaney
Gitanjali K Wagh
Navadiya Tanvi
Pradip Sengupta
Renuka Sondhi Gulati
Shabbir Loynmoon
Shinei Sharma
Vikrant ShitoleAbishek Ravoor
Ajay Pallaganti
Gautam Ajit Dhulekar
Nakul Kamath
Narpat Singh
Pankaj Chanekar
Sajag Mathur
Varun MadanAishwarya Pandey
Charly Cherian
Dipeeka Sanwal
Harjot Singh Narang
Rituraj Rathore
S. Srija
Shubhankar Navgire
Sukanya Nagda
Tanisha Srinivasan
Tista SarkarAjitkumar Sekhara Pillai
Amulya Miriam Hubert
Joydeep Roy
Rahul Gupta
Ravina Tijare
Ria Kudukar
Sandeep Das
Shabbar Z. Sheerazi
Suman Sharma
Sushma D. Joshi
Vishnu SureshAshwin Shettiyar
Bharat Sharma
Dibyajeet Sarkar
G.Vijhay Kumar
Ishaan Krishna Anand
Kishore Dayani
Ruchi Jitendra Rawell
Shiv Kuchekar
Suhel Khan
Sunil SureshAbhay Tulshiram Kewat
Abhilash Kar
Amit Joshi
Ananth Kamat
Avishek Das
Geetha Johri
Ravalnath Joshi
Satyaketu Singh
Sundeep Kheria
Urmil JhaveriAkanksha Pendharkar
Anurag Patnaik
Dr. Sanjay Jadhav
Dr. Suresh Nambiar
Gopal Dass
Ishaan Nigam
Rashmi Ramachandran
Reeta Bhadra
Soumita Dutta
Subhash ChoubisaArjun Maitra
BivashKB
CA Saurabh Gupta
Dr. Ravi Ramamurthy
Nishant Shinde
Ramesh Kabra
Ranjan Banerjee
Sabu Kinattukara
Sarthak Gupta
Tanushree Bhattacharjee